Zrušení kategorie LUK S DŘEVĚNÝM ŠÍPEM

Vážení lukostřelečtí přátelé,

s lítostí (pro někoho s radostí) Vám sdělujeme, že v následující lukostřelecké sezóně nebude možnost střílet Lukostřeleckou ligu v kategorii LUK S DŘEVĚNÝM ŠÍPEM. Bylo tak učiněno po dlouhodobé rozvaze, která následovala po Valné hromadě na Kokoříně v březnu letošního roku, kde byl návrh na zrušení této kategorie vznesen. Řádní členové odhlasovali její zrušení. Již dlouhodobě je tato kategorie málo zastoupena jak střelci, tak jejich účastí na turnajích ATL. Dost pravidelně ji střílí pouze asi čtyři lukostřelci ročně,- přesněji citace ze statistiky zpracované v březnu 2017 pro účely rozhodnutí o existenci této kategorie:  …“ v této kategorii střílelo za pět let jejího trvání 50 lukostřelců (někteří samozřejmě opakovaně ve více ročnících). To je v průměru 10 ročně. Avšak jen něco málo přes 50 procent v jednom roce navštívilo více jak dva turnaje započítávané do LL. Skoro 50 procent bylo jen na jednom turnaji za rok. Z toho vyplývá, že tato kategorie je otevřena v průměru pro 2 - 3 lukostřelce (přesněji pro 2,6 člověka), kteří jezdí na turnaje více než dvakrát do roka… „  Od roku 2012 je kategorie několikrát přejmenovávána postupně z Holého luku na Dlouhý luk, Dřevostřílející luk až po její letošní název Luk s dřevěným šípem.  Nicméně tento název je zase poněkud zavádějící, neboť dřevěným šípem střílí primitiv i tradiční lukostřelec. 

A co s vámi postiženými? Snad jen rada: luky nezahazujte, padáte do kategorie lovecký luk, kde můžete střílet i s karbonem a rozhodně budete mít větší motivaci soutěžit a porazit neporazitelného Mlčocha, nebo napište Ježíškovi o luk tradiční či primitivní (u nás to tak děláme a věřte, že je nosí a ani to nic nestojí, luk je prostě pod stromečkem) a pak se budeme těšit na nové posily v mnou nejvíce ceněných kategoriích. 

 Těším se na vás v příštím lukostřeleckém roce a přeji mnoho střel letících vpřed.

Za řádné členy a radu ATL Johanka