Licence ATL pro rok 2018

Licence ATL pro lukostřeleckou sezónu 2017/ 2018

Výše členského příspěvku ATL  pro novou sezónu zůstávají stejné jako vloni. Změna je pouze v tom, že platby jsou vázány pevně na lukostřeleckou sezónu, která začíná 1. 10. a končí 30. 9., příspěvky pro daný lukostřelecký rok tedy platíme pouze v tomto rozmezí. Pozdější platby (po 30. 9.) se pak automaticky počítají jako příspěvky na další sezónu.

Výše členského příspěvku (licence) je 100 Kč pro dospělého a 50 Kč pro dítě do 15ti let. V ceně tohoto příspěvku je zahrnuto pojištění odpovědnosti ATL za škody způsobené lukostřelbou na akcích pořádaných ATL. A v neposlední řadě jde také o drobnou podporu činnosti ATL, tedy úhrada domény a provozu portálu a dalších výdajů ATL  souvisejících s jejím fungováním, například nákup cen pro vítěze dětské a dorostenecké lukostřelecké ligy. Uvedená výše členského příspěvku je dolní hranicí, pokud můžete a chcete, je možné podpořit činnost ATL částkou libovolně vyšší. Také v minulém roce se několik takových členů našlo, za což jim upřímně děkujeme!

Licenci (příspěvky) uhraďte převodem na bankovní účet spolku, vedený u Fio banky pod číslem účtu 2600665849/2010. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo, které najdete v seznamu licencí u svého jména ZDE. Práci s administrativou nám také hodně usnadníte, pokud budete při platbě za více osob posílat každou platbu zvlášť s vlastním variabilním symbolem, či do poznámky vypíšete jména a VS. 

Prosíme o zaplacení licence ATL do 31. března. Pro nové členy, kteří se přidají během sezóny, platí, že musí být přihlášeni před prvním závodem Lukostřelecké ligy, kterého se chtějí účastnit.  Noví zájemci o členství jsou povinni vyplnit malý formulář (přihlášku), kde vám bude přiděleno číslo licence, zároveň vám bude také přidělen variabilní symbol, pod kterým provedete platbu členského příspěvku na náš bankovní účet. Do našeho společenství Asociace tradiční lukostřelby se můžete registrovat ZDE. Pokud tedy vyplníte zmíněný formulář (přihlášku), uhradíte částku za licenci ATL, stáváte se přidruženými členy ATL se všemi právy a výhodami, které z toho plynou.

Zařazení střelců do žebříčku Lukostřelecké ligy

Zařazení do Lukostřelecké ligy je automatické s výjimkou těch, kteří na adresu spolku, či elektronicky na některou z uvedených el. adres členů Rady ATL, zašlou písemný nesouhlas se zařazením do ligy. To se týká i soutěže dětí a dorostu, zde tento dokument vypisují rodiče či zák. zástupci. Dále nebudou do Lukostřelecké ligy zařazeni ti, kteří sice již jsou členy ATL, ale nebudou mít zaplacené příspěvky do konce března řádnou formou. 

Seznam členů ATL je veřejně přístupný na stánkách lukostřelce a je v průběhu roku aktualizován.

Dále vás chceme upozornit na to, že pokud se stanete členy ATL a chcete využívat naše fórum se všemi výhodami pro členy ATL (informace o dění v ATL jsou v uzavřeném vláknu pouze pro členy), je nutno se na toto fórum přihlásit pod Vaším jménem, nebo nás informovat o přezdívce, kterou zde užíváte, abychom vám umožnili přístup na toto vlákno.

Přejeme vám hodně radosti s lukostřelbou v nové sezóně.  

Veškeré dotazy ohledně plateb a registrací směřujte na Johanku (mail: johanka.kov@seznam.cz)

Do Lukostřelecké ligy se můžete registrovat ZDE