Welcome to www.lukostrelec.cz

 

Hlavní menu

Diskusní fórum

Členové ATL
Soukromé zprávy
Odkazy
Ke stažení
Domů
Kalendář akcí
Luk.Liga - XLSX
Luk.Liga - PDF
Stanovy ATL ČR

Témata

Seznam témat

Začínáme
Historie
Vybavení
Pravidla
Turnaje
Sportovní a 3D
Názory a polemiky

Partněři projektu


Kluc-elektromateriál s.r.o.


Servis

Váš účet
Napište nám
Doporučte nás
Napsat článek
Statistiky
Archív článků
Hledání
Právní výhrada

HledáníPokročilé vyhledávání

Dějiny lukostřelby: Díl 3: Lukostřelba ve středověké Evropě
n Publikováno: Čtvrtek, 29.10. 2020 - 23:00:00 Od: Lucínek

Mamutík nám odeslal(a) následující článek: "Ve třetím díle dějin lukostřelby se podíváme do středověké Evropy a zaměříme se především na Angličany, kteří výrazně ovlivnili vývoj lukostřelby. Současně se budeme podrobně zabývat vývojem lukostřelby u nás, v Čechách. Původní text Dějin lukostřelby z různých pramenů sestavil úspěšný sportovní střelec pan Jaroslav Dřízal. My Vám jej se souhlasem autora prezentujeme jako několikadílný seriál, kde každý díl mapuje určitou ohraničenou část historického vývoje. Netvrdíme, že texty jsou vyčerpávající. Ani v tomto rozsahu nemohou být. Ale třeba právě vy máte historicky podložené informace, které se k danému období váží a které by ostatní čtenáře mohly zajímat. Staňte se tedy spoluautory. Připojte se k nám, pošlete nám svůj příspěvek či připomínku. Pomůžete nám tak vytvořit obsáhlé dílo, které půjde po stopách vývoje lukostřelby od jejích počátků až do dnešní doby. Dílo, které k nám bude promlouvat přes propast času. Děkujeme

Ve středověku až do 16. století kvetlo v Evropě lučištnictví ve velké míře. Vynikajícími výrobci luků byli Sasové. Britové podlehli v rozhodujících bitvách Sasům právě pro výbornou střelbu jejich lučištníků. Luky Sasů byly nevalného vzhledu, zhotoveny z jilmu, ale velmi silné a průbojné na kratší vzdálenosti. Uvádí se, že jméno „Skot“ vzniklo od staroanglického „Scily,“ což znamenalo lukostřelec. Anglické luky byly značně dlouhé a původ je přiznáván bojovným Normanům a Vikingům, kteří důraznou střelbou z luků pod vedením svého vojevůdce, Viléma Dobyvatele, rozhodli celou řadu bitev. Legendárním lučištníkem středověku se stal anglický zbojník Robin Hood, který byl obdivován i svými nepřáteli. Jeho domovem byl Sherwoodský les a přežil v něm krále Jindřicha II., Richarda Lví srdce, Jana Lecklenda a Jindřicha III. V opatství Kirklerském je dosud hrob, na kterém je pravé jméno tohoto zbojníka Robert, hrabě z Huntingtonu. Podle legendy před svou smrtí vystřelil z okna poslední šíp s přáním, aby byl pohřben tam, kam tento šíp dopadne. Anglický spisovatel W. Scott popisuje Robinovu zručnost ve střelbě v románu Ivanhoe. Jsou ale také vědecké úvahy o tom, že Robin Hood vůbec neexistoval.

Angličané používali luku více nežli ostatní národy a jejich lučištníci též rozhodli i několik velkých bitev ( bitva u Kresčaku ). Lukostřelci tehdy plnili úkol jakési „ lukostřelecké přípravy,“ tj. měli za cíl co nejvíce rozvrátit šiky nepřítele. Salvám šípů, padajících z výšky se značnou průrazností a často za ochranné štíty, odolal málokdo. Tuto funkci v modernějších dobách převzalo dělostřelectvo. V Anglii byla také vydána první známá kniha popisující způsob výcviku ve střelbě z luku. Byla vytištěna za vlády Jindřicha VIII. A autor Roger Ashamov byl odměněn roční penzí 10 liber. V této době bylo podle rozkazu panovníka povinností každého občana cvičit se ve střelbě lukem. Ještě v letech, kdy většina evropských zemí používala, např. při námořních bitvách, při bojích na kratší vzdálenost, již pistole, bojovali angličtí námořníci luky a šípy.
Cechy lukařů byly ve středověku velmi početné a jejich členové byli pro svou dovednost ve zhotovování luků a šípů ve všech zemích váženými občany.

Naše území, Čechy, obývaly v pradávnu různé kmeny s různou kulturní úrovní. Mezi kulturní kmeny patřili především Keltové (již v 8. stol. př. n. l. na území dnešního Rakouska), kteří přišli od západu kolem roku 600 př. n. l. Obývali naše kraje až po řeku Drávu. Archeologické nálezy z této doby potvrzují používání luku těmito lidmi řadou nálezů hrotů šípů a pískovcových rovnačů tětiv. Vyráběny byly luky jednoduché, z javorového nebo tisového dřeva. Kromě rovnačů tětiv byly také nalezeny chrániče na ruku z břidlice nebo buližníku. Keltové na našem území žili v dobách největšího rozkvětu i pádu Assyřanů v Malé Asii.
Poté je zde značná časová mezera, do které spadá slovanské osídlení našeho území a počátky křesťanství.  Luky a šípy se zde ale jistě stále používaly.
Ve středověku se stal luk a šíp nutnou výstrojí vojenských sborů. Byly tvořeny početné lučištnické oddíly, jejichž zdatnost rozhodovala v bitvách. Nejlepší lukostřelci byli vybíráni do královských vojenských oddílů. Za panování krále Karla IV. dostali pražští lukostřelci svoji střelnici pod hradbami u nynější Prašné brány. Kromě Karla IV. holdovali střelbě z luku i Jan Lucemburský (padl v bitvě u Kresčaku, kterou Angličané vyhráli díky lepší střelbě svých lukostřelců), Jagellonci i Rudolf II. Za Karla IV. se stala lukostřelba cvičením pro každého. Lukostřelci dostávali značnou přímou podporu od samotného Karla IV. i od pražských městských konšelů a celé řady českých a moravských měst. Byly pořádány střelecké soutěže a jejich vyvrcholením byly lukostřelecké slavnosti o letnicích. Lukostřelbě se věnovaly všechny vrstvy obyvatel. Česká a moravská města mezi sebou soutěžila v lukostřelbě. Nejpočetnějším lukostřeleckým sborem byli pražští lučištníci

Rozvoj a popularita lukostřelby se rozšířily takovým způsobem, že se střílelo po všech pražských zahradách a lukostřelba se stala nebezpečnou zábavou. Proto byly lukostřelcům trvale přiděleny říční ostrovy, aby se předešlo nebezpečí častých zranění. Byla to nynější Štvanice (Malé Benátky a Střelecký ostrov). Tradici lukostřelby na Střeleckém ostrově udržuje alespoň během zimních tréninků lukostřelecký oddíl SK Start Praha.

Také husité měli početné lučištnické oddíly. V husitských dobách ale již docházelo k současnému používání luků, kuší a počínajících lehčích palných zbraní (hákovnice a píšťaly). V době pobělohorské (16. stol.) zanikly lučištnické sbory, zmizely i početní výrobci luků, šípů a toulců, protože třicetiletá válka a jezuitské temno potlačily ušlechtilou myšlenku i branný charakter staročeského lučištnictví takřka do základu. Jedna z posledních zmínek o lukostřelcích je v Jiráskově F. L. Věkovi, kde se vypráví o přehlídce vojska generála Suvorova na Karlínském poli před tažením do Francie, na kterém byly obdivovány útvary Tatarů s luky. V pozdější době luk ustoupil kuši a palným zbraním.Slovo autora
Jako základ této statě byl použit stejnojmenný úvod z Příručky pro trenéry II. a III., kterou zpracoval v roce 1985 Jaroslav Holub a kolektiv, do které byly převzaty informace z publikace Lukostřelba, příručka pro školení trenérů II. třídy z roku 1963, kterou zpracoval kolektiv pod vedením Vlasty Kaplanové. Prameny, ze kterých bylo čerpáno, nejsou v příručce uvedeny. Je možné, že chronologie jednotlivých příkladů není dokonalá. Dále byly použity závěry a obrázek z knihy C. W. Cerama První Američan a informace z brožury Problémy lukostřelby 1. část, která byla zřejmě v rámci ČLS kdysi přeložena z angličtiny, původ USA, rok vydání a autor nejsou uvedeni. Při porovnání některých pasáží této knihy a knihy První Američan je zřejmé, že čerpají ze stejných amerických pramenů. Některé starověké letopočty byly převzaty z chronologické tabulky, uvedené v předmluvě Starého zákona.

 

"
 
Přihlásit se

Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Související odkazy

· Více o tématu Lukostřelba z pohledu historie
· Další články od autora Lucínek


Nejčtenější článek na téma Lukostřelba z pohledu historie:
Turecká tradiční lukostřelba


Hodnocení článku

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


Možnosti


 Vytisknout článek Vytisknout článek


Související témata

Lukostřelecké vybavení© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
=-Lucínkovo->
Veškeré texty jsou duševním vlastnictvím sdružení Lukostřelec.cz - plné znění právní výhrady zde.