Novinky z valné hromady pro následující sezónu (od října 2024)

Dobrý nový rok přeji, milí kamarádi a přátelé.

Až na ty nejpilnější teď většina z nás s luky neleze ven. I já jsem využil lukostřeleckého volna k sepsání článku, který jsem slíbil na valné hromadě. Ta se konala, jak jste si jistě všimli, koncem minulého roku v Hamrech na Šumavě u Sobotků. Zápis z ní si můžete přečíst tady na hlavní stránce v sekci zápisů z valných hromad.

Kromě jiného jsme si připomněli úkoly z minulé valné hromady a jak dodělat ty, které se nepodařilo splnit. Projednali jsme navržené změny a další nápady. Jednání trvalo přes šest hodin a nebylo vždy snadné. Po půlnoci se z některých hrdel dralo už jen roztoužené „dal bych si konečně pivo“.

Jednání valné hromady přineslo do života ATL několik změn:

 

Roční příspěvky budou od příští sezony (tedy od října 2024) činit 150,- Kč za dospělého a dorostence a 100,-Kč za dítě. Pokryje to přesně inflaci za dobu platnosti dosavadní výše členského příspěvku.

 

Důležitou změnou je nové hodnocení některých ligových disciplin, které bude platit také od příští sezony. Bodový zisk z královského ústupu a rychlostřelby byl snížen o 30%, bodování terčové střelby na dvacet a padesát metrů zůstává stejné. Bodování bude od října 2024 následující:

T20 zůstává beze změny, tedy nula až sto bodů,

T50 zůstavá beze změny, tedy nula až sto bodů,

bodování Královského ústupu se mění z 10 bodů na 7 bodů a

rychlostřelby z 10 bodů na 7 bodů.

 

Pro fungování našeho milého spolku je důležité i to, že jsme probrali, co kdo pro naše sdružení dělá a jak práci rovnoměrněji rozdělit:

 

Johanka Suchardová si z toho, co má dosud na starosti, ponechá především kontrolu a vedení přehledu o placení členských příspěvků a aktuálním stavu členské základny.

 

Stanislav Lucínek Rataj vytvoří a radě předloží návrh nových ligových bodovaček pro novou sezonu 2024/25 a ve spolupráci s Alešem Sobotkou připraví návrh nových tabulek výsledků LL a zapracování těchto změn do všech dotčených textů na stránce Lukostřelec.cz.

 

Petr Holub ve spolupráci Tomášem Pollakem a Aloisem Schulzem bude kontrolovat obsahovou správnost a aktuálnost stálých textů na Lukostřelec.cz a podávat radě návrhy na změny a doplnění. Pokud vás v této souvislosti něco napadne, nebo si něčeho všimnete, obraťte se na Petra.

 

Jan Holík Holub se bude starat o kalendář akcí, komunikovat s pořadateli a podávat Radě návrhy na schvalování nových turnajů a změn v kalendáři akcí. Takže se vším, co se týká kalendáře akcí, se obracejte na Holíka.

 

Petr Herman Záhorka dále povede agendu účetnictví ATL a vystavování faktur.

 

Aleš Prométheus Sobotka bude dále zpracovávat výsledky ligových turnajů a vést ligovou tabulku výsledků. Nadále bude kontrolovat a odstraňovat nežádoucí jevy ve fóru AT jako jsou například nevyžádané reklamy a jiné sprosťárny.

 

Petr Vlček bude mít i nadále na starost agendu spojenou s fungováním webové stránky ATL a jejími změnami podle pokynů Rady ATL.

 

Jan Holub a Zdeňek Ruda budou během komunikace s pořadateli připomínat kontrolu luků před zahájením turnaje. Valná hromada rozhodla, že v případě, že pořadatel před turnajem nezkontroluje, zda luky a šípy odpovídají pravidlům, bude upozorněn na možnost vyloučení turnaje z akcí ATL v příští sezóně.

 

Valná hromada projednala ještě řadu dalších věcí. Diskuse po jejím ukončení byla již mírnější, nápoje povznášející, všichni přežili.

 

Děkuji předsedkyni, pořadatelům turnajů i ostatním, kteří pro nás něco dělají a přeji jim i vám všem dobrý nový nejen lukostřelecký rok.

Lojza