Archiv článků

Kterak Mongolové nedobyli Landštejn

historická minipovídka, inspirovaná turnajem z 30.3.2019, sepsalo Zelí

vytvořeno: 11.04.2019Více »

Od Klepáku na Landštejn

vytvořeno: 04.04.2019Více »

Výprava do Roklinky

pohled Zelího na turnaj v Dýšině

vytvořeno: 20.02.2019Více »

Reportáž o turnaji Létající cirkus

reportáž o turnaji v Dýšině očima Johanky

vytvořeno: 20.02.2019Více »

Reportáž z Turnaje národů 2017

Od pátku 1.9. do neděle 3.9. se na Slovensku v zámeckém parku Hlohovec uskutečnil Mor Ho! Turnaj národů. Klání se zúčastnili lukostřelci ze šesti zemí světa.

vytvořeno: 14.09.2017Více »

Přeprava šípů a luku

vytvořeno: 06.04.2017Více »

Novinky pro rok 2017

nejdůležitější změny pro tento rok

vytvořeno: 22.03.2017Více »

Kompletní tabulka české primitivní lukostřelby do dáli od roku 2013

přehled výsledků flajtu od roku 2013

vytvořeno: 09.02.2017Více »

Český lučištník na obrázcích z 12. století

Jedno z nejstarších zobrazení českých a moravských lučištníků můžeme nalézt v kronice Liber ad honorem Augusti od Petra z Eboli, sepsané roku 1196 na objednávku v Palermu. Přestože věrnost kreseb stejně jako samotného textu kroniky asi nebude nejlepší, stojí za to se s nimi seznámit.

vytvořeno: 22.08.2016Více »

Výroba terčovnice

podrobný návod jak si vyrobit terčovnici z polyuretanu nebo miralonu

vytvořeno: 25.07.2016Více »

Flajt v Pilníkově 2015

vytvořeno: 13.07.2016Více »

Lukostřelba do dálav aneb flight v roce minulém a letos

Milí přátelé nejen primitivní dálkostřelby, po delší odmlce si opět dovolujeme připomenout toto slavné a krásné lukostřelecké odvětví, jež by mělo i letos najít své místo na mírně svažité podhorské louce u Žďáru v rámci Královského turnaje. Tak bylo dohodnuto s Ajutou během Prvního Jarního Šípu v Radíkově.

vytvořeno: 29.04.2016Více »

Vlámská ložená tětiva

Na tradiční luk patří bezesporu tradiční tětiva. Vlámská ložená tětiva (angl. Flemish string), zakončená na jedné straně pleteným očkem, na straně druhé "lukařským" uzlem a jinak v celé délce "volně ložená" je krásným příkladem dovednosti a vynalézavosti našich předků. Uplést pěknou vlámskou tětivu ale umí jen málokdo. Jedním z těch, kteří to opravdu umí a na svých seminářích se to snaží předat i svým žákům, je lukař Jarda Petřina, ve zdejší komunitě známý jako Hawkwind.

vytvořeno: 25.03.2016Více »

Desítky odpovědí na jednu otázku

Víte, jak zní nejčastější otázka, kterou si položí každý lukostřelec? Víte? Nevíte? Pokud jste lukostřelec, určitě jste ji už sám alespoň jednou položil. Jestliže z luku nestřílíte, stoprocentně jste ji od nějakého lukostřelce zaslechl. Ať již jako rozhodčí, pořadatel či návštěvník libovolného lukostřeleckého turnaje.

vytvořeno: 25.03.2016Více »

Jak jsem hledal znak Lukostřelec.cz ve Westminster Abbey

Dobrodružné a poučné pátrání po dlaždicče, která byla vzorem pro logo lukostřelce.

vytvořeno: 24.03.2016Více »

Kování středověkých hrotů

Kované hroty patří k tradičním lukům stejně, jako péřové letky nebo kostěné končíky šípů. Proto na nedávném Setkání lukostřelců ve Všeticích předváděl na jednom z workshopů kovář Michal Sodja (Mýša) postup výroby bodkinů - kovaných hrotů jehlanovitého tvaru s tulejí. Pro zájemce také sepsal tento návod, jak si v domácích podmínkách bodkiny vyrobit.

vytvořeno: 29.02.2016Více »

Pozdně gotická kuše a její konstrukce

Kuše, tj. mechanická střelná zbraň s masivním lučištěm příčně upevněným k pažbě (soše) a s jednoduchým spoušťovým mechanismem prodělala velmi dlouhý vývoj a její počátky lze sledovat již cca 400 let př. n. l. v Řecku a Číně. Tento článek přibližuje pouze relativně krátký úsek její historie, kdy sehrála důležitou roli ve všech konfliktech, které zasáhly naše území.Od počátku 15. století byla kuše (v dobově mluvě „samostřiel“ či „kušě“) v podstatě jedinou střelnou zbraní, která se v Čechách používala k vojenským účelům a její preferování před lukem je třeba vidět v širších souvislostech.

vytvořeno: 26.02.2016Více »

Brzdící šípy pro střelbu na vrhací kotoučky

Návod na výrobu brzdících "flu-flu" šípů.

vytvořeno: 25.02.2016Více »

Jezdci z pastvin

Od Koreje k Polsku se napříč kontinentem rozkládá téměř nepřetržitě step, obývaná od starověku kočovnými pasteveckými kmeny s podobným identickým životním stylem. Tito nomádi procházejí celými dějinami a jako obávaní válečníci způsobují pohyby celých národů. Jejich hlavní zbraní jsou malí odolní koně, dávající jim pohyblivost, krátký luk a kopí.

vytvořeno: 25.02.2016Více »

Počátky lukostřelby (pravěk a starověk)

Další díl série „Dějiny lukostřelby“ nás přenese do šerého dávnověku s cílem poodkrýt roušku tajemství ukrývající pravděpodobnou historii vzniku prvního luku a šípu.  Původní text Dějin lukostřelby sestavil z různých pramenů pan Jaroslav Dřízal. My Vám jej se souhlasem autora prezentujeme jako několikadílný seriál, kde každý díl mapuje určitou ohraničenou část historického vývoje. Netvrdíme, že texty jsou vyčerpávající. Ani v tomto rozsahu nemohou být. Ale třeba právě Vy máte historicky podložené informace, které se k danému období vztahují a které by ostatní čtenáře mohly zajímat. Staňte se tedy spoluautory. Připojte se k nám, pošlete nám svůj příspěvek či připomínku. Pomůžete nám tak vytvořit obsáhlé dílo, které půjde po stopách vývoje lukostřelby od jejích počátků až do dnešní doby. Dílo, které k nám bude promlouvat přes propast času.

vytvořeno: 25.02.2016Více »

Historie Československé sportovní lukostřelby v letech 1931 až 1946

Souhrn začátků české sportovní lukostřelby v letech 1931 až 1946.

vytvořeno: 24.02.2016Více »

Výsledky lukostřelecké ligy 2015

Lukostřelecká liga v roce 2015 zaznamenala celou řadu změn oproti dřívějším létům. Asi nejdůležitější změnou bylo zrušení terčovky na 25 metrů a její nahrazení terčovkou na 50 metrů. Další větší změnou bylo zvednutí koeficientu Ká v rychlostřelbě z 9 Ká na 10 Ká. Tyto změny se některým střelcům více či méně líbily, ale vhodnost této skladby disciplín v Lukostřelecké lize ukáže až čas.

vytvořeno: 08.02.2016Více »

Genius Loci 2015

máme úspěšně za sebou a tak si dovoluji malé ohlédnutí. V sobotu za mlžného rána nasoukala se část Jižních vjetví IQ 60 do automobilu a uháněla do Netolic. Nemaje s sebou raněnou Mařenku, musela spolehnouti se na mapu a již odbočuje na hráz hrbovského rybníka a zastavuje pod duby u statku. Vítá se s lukostřeleckými přáteli a pozoruje, kterak celý

vytvořeno: 01.02.2016Více »