Skalanské vejce

19.08.12
Skalany
LL PL,TL,HL.Open